• ...TO NAJLEPŠIE Z IBV MLYNY

BÝVANIE V RODINNOM DOME V UZATVORENOM BEZPEČNOM REZORTE

Základné informácie

„REZORT MLYNY“ sa nachádza v SENICI, v úspešnej lokalite IBV MLYNY a je ďalším pokračovaním našich úspešných projektov rezortného bývania v rodinných domoch, ktorý ponúka bývanie v bezpečnej uzatvorenej lokalite.

Celý rezort sa skladá z 12 rodinných domov | z dvoch samostatných rezortov (REZORT 1 | 7 rodinných domov, REZORT 2 | 4 rodinného domy) a jeden samostatný pozemok mimo rezort.

Každý rodinný dom je samostatne stojaci, nezávislý od susedného, s vlastným parkovacím miestom, s vlastnou záhradou. Ku každému rodinnému domu neoddeliteľne patrí vlastnícky podiel spoločnej súkromnej prístupovej spevnenej plochy.

Rezort tvorí uzatvorenú lokalitu, do ktorej je možný prístup iba cez chránený vstup. Bezpečnosť je riešená oplotením celého rezortu a uzamykateľnou vstupnou bránou, aby bolo zabránené akémukoľvek nekontrolovanému pohybu osôb nebývajúcich v rezorte.

Pri vstupe do rezortu je servisná časť, v ktorej sú umiestnené:

  • meracia a regulačná technika (elektromerové merače, spoločná vodomerná šachta)
  • poštové schránky pre každý rodinný dom
  • zvončeky pre každý rodinný dom
  • smetné nádoby na komunálny odpad

Označenie rodinných domov