Aktuálne prebieha

Projekt 6. etapa IBV MLYNY SENICA – Rezort II. (4 rodinné domy)

JACOVCE – IBV Jacovce – infraštruktúra (2022-2023)

Vybrané referencie

SENICA – IBV Vinohrady – infraštruktúra (2023-2024)

Projekt 6. etapa IBV MLYNY SENICA – Rezort I. (5 rodinných domov)

Rodinný dom PREMIUM IQ EKO PLUS – SENICA

ČERMANY – IBV Čermany – infraštruktúra (2020 – 2021)

Rodinný dom – SENICA

Rodinný dom PREMIUM IQ EKO – BORSKÝ MIKULÁŠ

Projekt 4 rodinných domov PREMIUM IQ EKO plus – IBV Pri škole – DOJČ

Projekt 2 rodinných domov PREMIUM IQ EKO – IBV Topoľová – SENICA

Projekt 6 rodinných domov PREMIUM IQ EKO – IBV MLYNY V. 2019 – SENICA

IBV DOJČ – infraštruktúra

Parkovací rezort & self storage – IBV MLYNY 2019 – SENICA

Rodinný dom – SENICA

Rodinný dom – GBELY

Projekt 6 rodinných domov PREMIUM IQ EKO – IBV MLYNY IV. 2018 – SENICA

Projekt 5 rodinných domov PREMIUM IQ EKO – ELYSIUM MAJERKY – GBELY

Rodinný dom – ČÁRY

Rodinný dom – RYBKY

Rodinný dom – HLBOKÉ

Projekt 4 rodinné domy PREMIUM IQ EKO – IBV MLYNY III. 2017 – SENICA

Projekt 4 rodinné domy PREMIUM IQ EKO – IBV MLYNY II. 2017 – SENICA

Projekt 4 rodinné domy PREMIUM IQ EKO – IBV MLYNY I. 2016 – SENICA

Rodinný dom „PREMIUM IQ EKO“ – PROJEKT ONE II. – SENICA

Projekt „DROŽDÍN 2016“ – rodinné domy PREMIUM IQ EKO – OLOMOUC

Hala pre granulát – MAHLE – SENICA

Rodinný dom „PREMIUM EKO“ – PROJEKT ONE I. – SENICA

Skladová hala – MAHLE – SENICA

OLOMOUC Droždín – rodinné domy „PREMIUM EKO“

Kongresové centrum – SENICA

Premena administratívnej budovy na bytový dom (81 bytov) – SENICA

PROJEKT 5 rodinných domov IBV – SENICA
5 rodinných domov

REZORT BÝVANIA – SENICA
9 rodinných domov, komunikácia, inžinierske siete,…

Výrobný areál – MYJAVA
(priemyselná hala, administratívna budova, komunikácie,…)

Rodinný dom – SKALICA

Výrobná (akustická) hala 2 – VW BRATISLAVA

Rekonštrukcia priemyselnej haly a administratívnej budovy – GBELY

Skladová hala – GBELY

Bazén – GBELY

Rodinný dom – GBELY

Bazén – GBELY

HOBBY dom – GBELY

Príjazdová komunikácia a parkovisko – GBELY

Výrobná (akustická) hala – VW BRATISLAVA

Rekonštrukcia strechy (MPSVaR SR) – BRATISLAVA

Bytový dom 8bj A – RUDNÍK

Verejné osvetlenie – RUDNÍK

Rekonštrukcia bytu – SENICA

Inžinierske siete  – RUDNÍK
verejná kanalizácia, vodovod, elektro

Oporný múr a oplotenie pozemku – SENICA

Bytový dom 8bj B – RUDNÍK

Vinohradnícky dom – SENICA

Rekonštrukcia sociálnych zariadení – GBELY

Rodinný dom – SENICA

Rodinný dom – SENICA

Výstavba billboardov – SKALICA

Rekonštrukcia rekreačnej chaty – PRIETRŽKA

Rodinný dom – SENICA

Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM – HOLÍČ

Rekonštrukcia strechy – BRATISLAVA

Rodinný dom – SENICA

4 rodinné domy – VINIČNÉ

Rodinný dom – SENICA

Rodinný dom – SENICA